14

1.     jAii D zɪZg GmA zPģ, D CzsZA s sUۯA; vj wA g۰A, zĸ vAZ sUAP zsjg D֣ vAZ Zg Pgۯ, D Us AiiAaA mA agۯ.

 

vP gq D A fv

2.     EAiį, g ve zɪA v Ai, QvP ve CzsP Uģ vA qAii.

3.     AUAP eAii wA GvA WAii D gA v AiĪ u: D  Czs Pqģ GqAii, D gA D vZ Pg Pg; AiiA z Di MAmAZ GvA Pɰ w D vP slAiiA.

4.     CjAiiZ D qu PgAP eAii, WqAZg D DP g PjA A, DiZ vA Pɯ P D zê u AVA A; ve xAAii CxAP zAii .

5.     A vAZA C鹥u Aii Pgģ vAPA jA PgۯA, U e Pӣ A vAZ U PgۯA, QvP e gU vAZ Ai Aii Uɯ.

6.     A EAiįZg z jA qۯA; sɣ v sŮۯ, D ɧƣZ zɪg gP jA v A Wv;

7.     sAm vP slۯ, vP dAiۣ gPa ƨsAii D۰ D ɧƣZ Dۯ.

8.     e P wA v Pg۰A, wA v UAZA P Pq۰A; JP zP jA wA sŮ۰A, ɧƣZ zPAg jA wA z evA.

9.     JsĪiP wA Pq DP P AAzs D? A, Aii, AZ vZA iUA DAivA D vP gPA. A JP Z g gP P, e A vA ĥs evAii.

 

igå

10. e Pu u D, v A GvA ӣ WA, e Pu eug D, v vAZ Cx PA; QvP gZ m m, itP ģA vAZg Zv, u w ģA vAZg Dz qv.