AiįZA AiA ŸP

13 a gdn

1.     .....gA Aig gAii e D vuA EAiįZg.... (zã) gA gdn Z.

2.     EAiįZ wã eg ģAP AZ; vAv zã eg A PiAv D vɯZ zAU zɱAv D D KP eg eƣv A fZ VAiiAv D. gAP vuA Wg zsq. gPP D vAP.

3.     eƣv VAiiAv D AiiAZ CzsPP fA ig; AiiAP A Rg Ľ. vz U zɱAv PA sAPAi D CA Um PɯA! ɨ DAiA!

4.     AiiAZ CzsPP fA ig D A EAiįZ zñ Pgv u U EAiįP Rg ļZ, U P VίAv A JPAAii e.

5.     EAiį gzs ghdAP AiiA wã eg gx, eg WqɸgAP D zAiiɼZ gA jA CUtv AAiiz ʤPAP JPAAii Pɯ. vAtA AiĪ vDɣZ GzAwP PiAv vA ig.

6.     Du q APmAv D CquAv Aqv vA ɪ EAiİv sAAiigA, zsưA, RqA, iA D AAiiA ţ g.

7.     xq du ez Gv UzZ D VAiizZ zɱP Uɯ. VίAvZ g D vZ m Pɯ U P Aii xxgۯ.

8.     v ø AiiAv, u Aiį v Pɯ ü AiiAv VίAv g.  u Aiį VίP DAi , D P x Aii gAP U.

9.     zPģ A: êi藺 D AwAi eɲA q. D vuA êi藺 sl.

10. vuA êi藺 smƪ AAiZ Aiį xAAii . vP ļAP D ģ PgAP Uɯ.

11. Aiį vP ZgA: vĪA QvA PɯAAii? e : P e x Aii gAP U. vA v ɼg AP AAii D PiAv JPAAii ev vA ɪ

12. AA aAvA: DvA VίAv AiĪ eg zsq Wۯ D AA ga Pĥ iUAP . zPģ AA êi藺 smA zsAii WvA.

13. Aiį P e : vĪA KP A Pi PɯAAii. g Dzñ vĪA Aii eg, g veA ge v yg Pg;

14. u DvA veA ge vUA . g DP iv v JP ģP zsģ  Pq D vP D eZ sqj Pɯ; QvP g vP siAiiA vA vĪA AP AAii.

15. GAv Aiį VίAv sAii g D fZ VAiiP Uɯ.

 

gheP vAiij

D A D ʤPAa Ut Pɰ; vAa AS Īig A D.

16. , vZ v eƣv D vAZ A D ʤP fZ VAiiAv g; PiAv vA igģ D.

17. zsq W ʤP wã zA AiiAZ gAv sAii g. KP z MZ iU ƪ AvP UɯA,

18. DP z v-gƣZ mɣ UɯA D wA CguZ mɣ eɨƬêi s P zAUP UɯA.

19. EAiįZ U zɱAv PuZ ƺg v, QvP AiiA CA AUA: ɨA D v vj D s PgAP e.

20. zPģ EAiİvA D AUg, Pz, Pgr D PAi eA AiiA A ZA qA.

21. AUg D Pz eP į PɯZ wAv zã Am, D Pgq eP CAPı m PɯP į PɯZ wAv KP Am.

22. CA gheZ Z D eƣvZ ʤPA zs PuAii Pq vg s v. Pq D vZ v eƣv Pq iv CA vgA DA.

23. AiiAZA KP gPz PiZ WnAiP UɯA.