41 gu

1.      gu, Qv Pq ve GUظ D Av A S fAiv ģP, PZ aAv v, D PiA ĥs ev D ftAia zszƸAii sUAP Ddģ Pv D ģP!

2.      gu, QvA Az veA siu, Pv Gt e UvDzsg v ģP,  Aiģ D RAw ghgƣ Uɯ, s Aqģ g e ģP!

3.      guZ siuP AiģP, ve DA DAiAZ D ve GAv AivAZ GUظ Pg.

4.      g tAiiA v A iu A; vg ĺãvZ EZZ vA QvP wgg PgAii? Ĥ KP eg Asg zs gA fAiA, įAZ AgAv D A PuZ u Pg .

 

 

Aa Uv

5.      vAaA sVA PAm AiA sVA, CzsiAZ WgA wA gv.

6.      vAZ sUAZ zAiiZ ev D vAa Avv zAP CP sU۰.

7.      sVA D Czs AiA zƱu Pg۰A, QvP vZ A wA CP sUv.

8.      Czs ģA, vĪA Pm! QvP ĺãvZA zsi vī AqA.

9.      vĪiA sVA Dv eg, WA vAZg AivA; g ĸg qAP vī vAPA d vv.

10. iwAiAvA Aiv vA v iwAiP v, vZ jA A ģA g x P vA.

11. P į ģZ Pr v iv gz Pg, u vAZA q A Ÿƣ vA.

12. ve g A A ZvAii W, QvP sAUgZ eg A vA ve GAv Zq P GgۯA.

13. SZ ftAiZ ø d Dv, u gA A P vU.

 

 

Rj D snj e

14. e sUA, f Pƪ D Aw fAiAii. ƪ zg euAii D UĦv A - A zã RAAii GgP qv?

15. D euAii ƪ zgۯ ģ DA Su ƪ zgۯ Ĥ g.

16. vī RAAii AiiAa e sUAP eAii u A vĪiA AUA, QvP gP fa e zsj j Aii, D gP jw A PAP P CAii D.

17. ve DAiiAii Pg Zga e sU, D sqg Cw Pg sm ig A; 

18. wzg ģzg Pg Czsa e sU, D PZ s Pg PAiiZ GAWa;

19. AUv E Pg CwZ ga, D vA gAii v eig Pg ZjAia;

20. v Pgg q A e sU, D eɪ ɼg eg vf PAA zg A;

21. v Wv ɥ Pg A, D vP ĸg PgۯAP e A gA A,

22. ɱZg zg ig A, D ve sZ wgg Pg A,

23. ɯZ Am PtP DA A, D ɯZ AiZg A A,

24. vZ ZPj Pq Pg A, - wZ Sn VA ZP -

25. EA Pq AzaA GvA GA A - PtP m Az PjP -

26. vĪA DAi̯A vA UA v AU A D Uma Rg GUئ Pg A.

27. vz Rj e g QvA u vP vA D vA PAP ivAii.