21 vP

1.      e v, vĪA vP PɯAAii eg v vA PjP, D ve Dz vAZA sUu iU.

2.      ƥ x dA ģ zsAv,  vA v x ģ zsA; QvP ƥ VA vĪA Uɯg, v vP Zۯ; vZ zAv AZ zAv, v ģAZ fê Pqv.

3.      gP Czs zã zsjAZ vj jA, wuA Pɯ WAiiP MPv .

4.      dĮĪi D APg UøPAii sqv; vZ jA U ģZ Wga zɸm ev.

5.      zĨZA x z zɪZ Pg q, D vP VAZ Aii ļ.

6.      DP ĢZ wgg Pg v vZ mɣ Z, u ga gAv zsg v D PAv DA vP gq.

7.      qqa MP PAP D, u v Pz q u zAv Ĥ eu.

8.      e zĸAZ zq DA Wg Az, v D i v svg JPAAii Pg.

9.      Aa s uZ zga g, d GeAv vAZ CAv ev.

10. vZ mg svg Av, u w vZ sAqAv A.

 

euAii D Su

11. e zsi , v D Az n vg zsg, ga gAv euAia jtvAii.

12. ıgAii vP PA eAii, u JP fa ıgAii Pqu GAii.

13. zAv ģa euAii GzZ m jA q, D va z fvZ ghj Q.

14. SZA Pe slg q PA, PZ euAii vAvA g.

15. zAv Ĥ euAiZA Gvg DAiv vz, v vA Su D vP DP eq; u Am vA DAiv eg, v vA Az Pj D vA D m Gqƪ q.

16. SZA GƪA Aiig Aiiv v e jA, u zAvZ GƪAv DAz ļ.

17. u ģaA GvA DAiAP P sAv DvgAiģ gv, D D PAv vZ GvAZ Aii Pg.

18. SZ ֣ euAii q q Wg jA, V va t g CAz GvA.

19. SP P AAiiAP W AQ jA, vZ Ge vP W Sq jA.

20. S q v , u zAv Ĥ CAg .

21. zAv ģP P sAUgZ jA, vZ Ge vP W PAP jA.

22. S z Zģ JP Wg vg AAii zg, u C Ĥ itUɣ zg Pq g;

23. S zgAv vg w, u ۣ q Ĥ sAii g. 

24. zg Pq gţ DAiAZA CsuZA Pu, u t D Ĥ vA PgAP ev.

25. qqAZ Am zĸAaA GvA gv AUv, u u Ĥ D GvAZA ZvAiģ vĮ Pgv.

26. SAZA Pe vAZ vAqAv D, zAv ģAZA vAq vAZ PAv D.

27. Czs Ĥ AiiۣZg g Wۣ v DZgZ g W.

28. AzP DZgZ PAP q, D vZ ej vZ zñ Pgv.