7 fv A ıvP CAii

1.     UAzs vɯ KP gA A gA, dZ guZ ø  g.

2.     GvZ Wg Z gzZ Wg ZA gA; QvP gPZ CAv Z, D fAivA P P A s. 

3.     A RAv j, QvP RAw vAq m AvƸjv Pe DAAiv.

4.     euZA Pe gzZ Wg D, u SZA Pe eZ  Wg D. 

5.     SAZA UAii DAiAZ euAa ɵ֫ DAiAa j.

6.     SAZ Aq Az Zggۯ PAmA P; AAii x.

7.     zsU euAP Pgv, AZ Pe q Pg.

8.     JP Z DgAs wZ ɪm  g, U ƹPAii j.

9.     KPݪi gUg eAiiP, QvP SAZA Pe gUZ  .

10. Dz P DvAZ P   QvP g?-  CA ZjP, QvP A euAiģ jv  eA Aii.

11. euAii zAii wwZ j, AiiZ Geq zPۯAP w sAiia.

12. euAiZ D zqZ D j; euAiZ sAi : e ģ Pq w D, v ģP w fv v. 

13. zɪZ ȶZ Aii Pg: zɪ APA PɯA vA Pu m  PgAP Pv?

14. SZ Pg AvƸ sU, D PAZ Pg CA aAv: zƣ P Pɯ zɪ, D D GAv QvA WqۯA u Ĥ u.

15. e x ftAiAv AA UA zPA: itP ģZ vZ itPuAv ev, D Ĥ D ֥uAv A P fAiv.

16. zPģ sê itP eAiiP D sê eu eAiiP; vĪA veZ QvP PgAP eAii?

17. sê eAiiP, D sê S eAiiP; ve ü VA A DA vĪA QvP gAP eAii?

18. vĪA KP Wm zsgģ DP vAvA rA gAA sê gA; QvP e zɪP Aiv, vP zƣ ļv.

19. eu ģP euAii gAv zs sqgA Zq Pg.

20. PɢAZ vP PjA Pv gA PgAP P wv itP Ĥ xg PuZ .

21. P GAii v U GvAP P P; vg, ve ɪP ve gzs GAiiA GvA ve Pg rv;

22. QvP vAAii eAi zĸA gzs GAiiAii u vA euAAii.

23. A UA AA euAiģ QA D A: A euAii eqۯA. u euAii e x Aii Gj.

24. eA WqA, vA Aii D; UAq, UAq vA gƣ D; vA zsģ PqAP PuZ eAii?

25. euAi A D AZ v A et eA, vAZ zs D Zg PgAP AA eA ģ AiA, D ֥u JP vgZA Su D Su JP vgZA ɥu u iP ӯA.

26. AA A zsģ PqA: gu Pq; w KP , wZA Pe KP e, wZ v AQ. e Ĥ zɪP iv, v wZ x Aii g; u w wZ sAv Aq.

27. iP e ļ Swg AA JPP KP eqģ A zsģ PqA, u GzñP.

28. u DP e A Ƣv DA D w iP JzƼ ļAP : eg zzA zsA JP iP ļ, u AiiA zsA PuZ iP ļAP .

29. C, A iv AA zsģ PqA: zɪ ģPļP itP PɯA, u ģA ffAZ UAvUAv Pɯv.