5

1.     AjA D vA DA qg, u Pq D vA, qƣ Uɯ eg zɪ vAiig Pɯ, u vA Av, Z DiA Ug vAiig D u D euA.

2.     qgAv Dۣ D ĸg q DA; QvP D VAZ ڧj Di qg Aii WAP D Zq D Zq CvUA.

3.     iuA g D tA rAA.

4.     PrZ vAAv Dۣ D ĸgA D RAv ĸ sgƣ DA. vju DiA D Pq t Pɰ A P; Ug D Aii A u ģ eA QvA ƣP D vA fv UdAii Z D D.

5.     xgZ fêP zɪZ DiA vAiig PɯAv D vuAZ a eĤ P v Cv DiA .

6.     v D zAZ zsg fAivA. D PrAv Pjg ƫAii x Aii DA u D euA. 

7.     QvP D Di zƼAZ ֣ Aii, Ug xZ Geq ZA.

8.     DA zsg ø, zPģ DA A PrZA qg q ƫAiiZ Wg Zģ gA g u DiA . 

9.     zPģ D ƫAiiA DA vZ x Aii DA. vP i Z D JPZ Gzñ.

10. PrZ fêAv Pɯ g Sm PiAZ ws DP s Swg gP zɪZ wAiiu fg ghqP GA gA qۯA.

 

gf PgA tAiigu

11. ƫAiia gAv g QvA u Ṃ, Av gAP A D Aiv PgA. zɪP D w MP D; D D P t vĪi CAṿAv vĪiA JzƼZ s u D s.

12. vĪ Sg DZ sg v GA A ƢA; Ug D Av Ci GZgAP vĪiA KP Azs A zsA. Z A JPZ PZA e ĺv q vZ sAii zgZA qu aAvۯAP s w e A vī Pۯv.

13. D wsȵ eA eg zɪ v eA; D P wg DA eg vĪ v DA.

14. QZ U DiA Dg zsgAv. ĸ ģA v JP į eg PA įAv u eA.

15. fAivA sqA D Swg fAiĪA Aii, Ug D Swg į D GAv fAv e vZ Swg fAiAP, v ĸA Swg į.

16. zPģ sqA gU iZ wUw iuA PuPZ D Ư AA. KP Pg QPZ D ֣ Ư AzsA D vg DvA D vA PjA.

17. vA g, Pu JP Q xAAii fAiv vg, v KP gZ; A vA UɯA D UA A eA.

18. A UA zɪZA Pi. vuAZ Q ijsv DiA D xAAii gf PɯAv D gAP gfAiP qA tAiigu DiA A.

19. Q xAAii U Ag zɪ DگVA gf eAi Pɯ. ģAaA vA vAZ gzs TA DگVA vAPA gf PɯAv j Rg UmA tAiigu vuA D vɣ A.

20. vg D QZ zv; D SAv zê vĪiA G v. zPģ QZ AA D vĪ VA CA Aw PgA: zɪVA gf eAii!

21. vZA Rv vP zɪ D v vZA z Pɯ. CA DiA vZ GzɲA zɪZA wAvu eq e eA PɰA.