13 U

PA vg õ m A vĪiA zRAiiA:

1.     ģAZ D zêzvAZ sA GAii vg e xAAii U eAii eg A De Pgۯ mj, Tttۯ vj.

2.     z PgA zuA iP Dv D UĦv AVAa ju euAii iP Dv, KPPqZ v CPPqɣ Z Pg wv sx iP Dv vg e xAAii U eAii eg A PAAii Aii.

3.     D eA DۧPZ zħAP ǸAP u A Alģ ã D f Pq Uģ GeAv AP A Mţ ã vg e xAAii U eAii eg A PAAii iP Gg.

4.     U ƹP, U zAii; U ĸg Pj, DZ qAii GAii, APg sg;

5.     U AiiuA Z, Av DzAii Ƣ; gUg eAii, Cg ģAv zj;

6.     CAii ɪ AvƸ , Ug v fPA ɪ AvƸ .

7.     U UA Ƹģ g, UA v, UA s D UA A g.

8.     U PɢAZ g. zZA GƪA CSg evA, av sA GƪA zuA i evA; euAiaA ztA AAii evA.

9.     QvP D euAii Cu D D z Cu;

10. u Au D v DAi ɼg Cu D vA evA.

11. A sU Dۣ sUj GAiiۯA, sUj vA D sUj aAvۯA. DvA eu evZ sUuZ AV AA q qv.

12. DvA DiA DAv vA WAiA WAiA ; u GAv D STA vA; DvA xqA xqA iv A euA; u GAv zê iP Mv vZ vP A MvA.

13. CA DA, sx, s D U - A wã iv v; u AZ zssA UZ õ.