0. dĪA iuA Īv

11

 

 dgZA gu

 

1.    xAiiAv dg AZ Pu JP qAv q. j D wa sAii ix xAAii fAivA.

2.    j g ƫAiiZ AAiiAP UAzs vï iRģ D PɸA vZ Aii Ÿ w; AiiAv q dg jAiZ s.

3.    ƫAii ve UZ F qAv D tģ sA edP AUģ zsqA.

4.    Rg DAivZ ed u: q vP gu qP Aii, wZ A zɪa Ļi Geq D; zɪZ vP wZ A Ļi sAP D.

5.    edP ixZ D wZ s jAiZ D dgZ U D.

6.    vg dg qAv D Rg ļ GAv ed D vZ Īvg DP zã ø g.

7.    GAv vuA D AVA A: AiAii, D dzAiiP nA Aii.

8.    u: Ĺ, DvA dzɪ vP svA zsۯ; D vA xAAii nA vAii?

9.    edģ e : KP P g WAm Dv Aii? GeqP Z v Ĥ Dz q, QvP vP AgZ Geq .

10.           u gwP Z v Dz q; QvP vP Geq .

 

11.           EvA AUģ vuA v A: D F dg z; AA Zģ vP GoAiAii.

12.           vZ vP u: ƫAii, vP z q eg v g ev.

13.           u ed dgZ gu Av GAii; u zZ ɪ Av u ӯ.

14.           zPģ edģ vAPA AUA: dg gu .

15.           u A xAAii vA zPģ vĪ v AvƸ A. A vīA v䤱A WqA. AiAii, D DvA vZ A ZAAii.

16.           v d uv v vƪi D AUw AVA u: DĬ Zģ vZ AUv gAAii!

 

ed ţgfAvu D fv

 

17.           ed Aiê ۣ, dgP sAqAv zg Zg ø e u vP Pv eA.

18.           xAii egdɪiP Aii vA - Īig zã ʯA vg DA uv.

19.           gZ g dzɪ ix D jAiP ļģ vAZ sZ ƣ GAv vAP sdA u DAii.

20.           ed Aiv u DAivZ, ix vP ļAP t sqA Uɰ. u j WgZ g.

21.           edP ɪ ix A: ƫAii, vA AU CAii eg e s g v;

22.           u DvA eg zɪUA vĪA iUA UA zê vP v u A euA.

23.           edģ wP A: ve s fAv Goۯ

24.           ix u: v iu ţgfAvu ɼg, fAv Goۯ u A euA.

25.           edģ wP AUA: AZ ţgfAvu D fê. e Pu iP v v gv eg fAiv.

26.           D e Pu fAv D D iP v v P gƣ.

27.           Aw vAii? wuA e : Aii, ƫAii, AgAv AiA D vM Qø, zɪZ v vAZ u A vA.

 

ed gq

 

28.           EvA tģ w nA Uɰ D D sP jAiP PIJ DǪ, Ĺ DAii; vP DAii u.

29.           EvA DAivZ j m Pg Goģ v DPqɣ Uɰ.

30.           (vzA ed qAv Aiê AP v; v DP ix vP sm v eUgZ D.)

31.           WgAv jAiZ AUv Pg wP eA t DAii dzɪ, j m Pg Goģ sAii Uɰ vA ɪ, wZ m Uɯ. w PAAii sAq A gqAP v eAiAii u vAtA aAvA.

 

32.           ed DPqɣ Aiê vP vZ, j vZ AAiiAP qģ u: ƫAii, vA AU DAii eg, e s gѣv.

33.           w D wZ AUv DAii dzɪ gqv vA ɪ edZA Pe PA D v ĸg.

34.           vP vī RAAii iwAiP Aii? u vuA ZgA. ƫAii Aiê tģ vAtA e .

35.           ed gq.

36.           v dzɪ u: P vZ Qv U D Aii!

37.           vAZ vg xqA A: vuA PqZ zƼ GU Pɯ, vg vZ dg gA PgAP eAUAii?

 

dgP fAv Pg

 

38.           ed v PA sgƣ sAq A DAi. imj D v izsZ UP KP Dq zg.

39.           edģ A: w ɯ Pq. gu a sAii ix u: ƫAii, v gƣ Zg ø e; JzƼZ vP Wt q D۰.

40.           ed wP u: vA v eg, zɪa Ļi zR۰Aii u AA vP AUA Aii?

41.           wvg vAtA w Pr. v edģ D zƼ Aii A: , vA iP DAivAii zPģ A ve Gg iA.

42.           zAZ eg vA iP DAiivAii u A euA; u vĪA iP zsqAii u AU sAA G D P v Swg A CA GAiiA.

43.           EvA tZ, q v, dg, sAii Ai tģ vuA ƨ ij.

44.           į Ĥ sAii DAi. vZ vAAii sAiiA gɪAii D vZA Rļ ɸ UmAiiA. ed u: vP qAii, v ZA.

 

ed gzs vj

 

45.           jAia sm PgAP DAii g du dzɪ edģ PɯA vA ɪ, vP vAP U.

46.           u vAZ zs xqA sjeɪA A Zģ, edģ PɯA vAPA AUA.

47.           wvg zs AiidPA D sjeɪA s D D AUA: Ĥ g DZAiiA Pjv D. D DvA QvA PgA?

48.           D P CZ qA eg Pq vP vۯ. v gƪiUg Aiê DA zɪ D g zɸm Pgۯ.

49.           vAZ zs JP Pĥs , v gZ õ AiidP u: vī PAAii uv!

50.           UA gZ e zP e Swg KP ģ gA gA t vī aAvģ ɣv.

51.           A vuA CøQA A Aii, Ug v gZ õ AiidP DA vuA z Pɯ Q ed g Swg g D.

52.           g Swg iv Aii, zɪZ Aأ Uɯ sUAP JPAAii Pg Swg.

 

53.           v ø x dzɪ edP fɲA igAP zsg D.

54.           zPģ ed dzɪA zsA gAU sAA q CguZ Urg D AvP sAii g Uɯ. xAAii D A AUv ļģ, JsĪi AZ gAv .

 

55.           dzɪAa g VA e, DA CPZ z Pg Wɪ Swg qAv eAi P egdɪiP Uɯ.

56.           xAAii v edP zsģ D D JPP uۯ: vī QvA uv? P v PAAii Aiã eAiiV?

57.           u vP Pz Pg Egz zs AiidPA D sjeɪA v RAAii D u PuP Rg D eg DAP Pv PjdAii tģ PĪi .